A Comprehensive List of Zulu Clan Names and Zulu Last Names

Zulu is the largest ethnic group in South Africa, with an estimated population of about 10 million to 12 million people who live in Kwazulu-Natal. The Zulu nation, which is from the Nguni ethnic group, is not only found in South Africa; you can also find them in Lesotho, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Malawi, and Eswatini. The people of Zulu are made up of over 150 clans.

All of these different clans that make up the Zulu nation are ruled by one Zulu king, who in turn reports to the president of South Africa. Each clan is also identified by unique clan names. Most people from the different clans, attach their clan names and surnames to their individual names as a means of identification. In this article, we have carefully put together a detailed list of the different Zulu clan names and last names, the name significance, and a list of some of the most prominent people from these clans.

To make it easier for you to navigate through this list and find a name that you will prefer, we have arranged the Zulu clan names in alphabetical order and have also put the different clan names and surnames separately.

Zulu Clan Names That Starts With Letter B

1. Clan Name – Bhebhe

Possible Last Names: Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! Nina bakaSoqubel’ onjengegundwane! Nina baseSiweni, kwaMpuku yakwaMselemusi, kwaNogwence webaya! Dlomo weNdl’ ende! Sihlangu samavaka seswel’ ababhemu! Wen’ owalala nomunw’endunu, wavuka wawuncinda wawukhomb’ilanga! Makhul’emini abafokazana bekhul’ ebusuku! Zingwazi zempi yakwaNdunu! Njoman’ eyaduk’ iminyakanyaka, yatholakal’ onyakeni wesine; yabuye yatholakala ngowesikhombisa! Langeni, owavel’ elangeni!

Meaning/Significance: Bhebhe is believed to be a name that attracts kindness, willpower, and expressiveness.

Notable Bearers Of The Name: Some of the notable people around the country who bear this clan name is Mkhululi Bhebhe, who joined the Joyous Celebration Choir to sing the popular song, ‘Tambira Jehovah.’ Another is Ngwabi Bhebhe, the first vice-chancellor of Midlands State University.

Other Comments: Both Zimbabweans and South Africans bear this name.

2. Clan Name – Bhembe

Possible Last Names: Mashinini, Guliwe, Cindi Bhengani: Singo, Nyambawu, Nivuke nikhwif’ilanga, Mmemezi kaHlangabeza, Ngcolosi!

Notable Bearers Of The Name: Emma Thandi Mashinini, a political leader and trade unionist, is one of the prominent people from the Mashinini clan.

Other Comments: This name is said to attract creativity, forthrightness, and companionship.

3. Clan Name – Bhuyeni

Possible Last Name: Sigwaxa

Other Comments: Like Bhembe, Bhuyeni is also believed to attract creativity, forthrightness, and companionship.

4. Clan Name – Biyase

Possible Last Names: Khathini, Ziqubu, Luphondo! Ngonyama yenduna.

Notable Bearers Of The Name: Siphesihle Biyase, a gymnast who made name for South Africa in Belgium at the World Championships 2013. Dela Mansuet Biyase, an ordained Catholic priest for the Diocese of Mariannhill.

Other Comments: People from this clan have been known to place South Africa on the face of the global map with their outstanding achievements.

5. Clan Name – Biyela

Possible Last Names: Mgazi, Ntshangase, Menziwa, Mvundlane, Mgazi, Malandela, Ndabezitha! Luzumane kaNdaba! Bazume, Ndaba, balibele! Njezi kaXhoko! Mvundlane wasoKhabeni, Mbeng’ osinda abosi

Meaning/Significance: Biyela is a name that is believed to inspire realism, honesty, and exhilaration.

Notable Bearers Of The Name: One of the prominent people from this clan is Ntsiki Biyela, a winemaker and businesswoman who runs Aslina Wines.

6. Clan Name – Blose (Bhulose)

Possible Last Names: Ndelu, Shinga, Madiba (Madziba), Dimba, Duma, Mseleku, Bohlela! Phonsel’ obus’uMajonjobela! Othunga ligcwala lingethiwanga; ligcwal’ ukuhlakanipha! Noncengwa! Wen’ owancengw’ izintombi zathi sicel’ usishade, Bhulose! Chobile! Wen’ owachob’ izintwala zenkosazana! Shinga! Ak’shinganga mina, kwashing’ isibongo!

Notable Bearers Of The Name: Happy Mamlili Blose, member of KwaZulu-Natal Provincial Legislature and a member of the African National Congress (ANC). Mpumelelo Bhulose, a renowned South African actor

7. Clan Name – Buthelezi 

Possible Last Names: Shenge, Sokwalisa, Phungashe, Mnyamana kaNgqengelele! Mnandi ngamondi! Wen’ owadliwa ‘zindlovukazi zamlobolela! Nina ‘zinyawo ezimahhele, enaganis’ izintombi nanganye nangambili!

Notable Bearers Of The Name: Mangosuthu Buthelezi is one of the most prominent people from this clan. He is a South African activist who was actively involved in the fight against apartheid and a Zulu tribal leader. Sfiso Buthelezi, the South African Deputy Finance Minister, and Bishop B.M Buthelezi, the KwaZulu Regional Christian Council Chairperson, are some of the other noteworthy people.

8. Clan Name – Bophela 

Possible Last Names: Hlomuka, Ngidi

Meaning/Significance: The name Bophela is one that is associated with prudence, shrewdness, and respectfulness.

Notable Bearers Of The Name: Notable people from this clan include Dion Ngidi, a humanitarian; Khumbuzile Bophela, a South African molecular plant pathologist; and Barney Sibusiso Bophela, a renowned pianist, who played at Nelson Mandela’s inauguration.

9. Clan Name – Buleni 

Possible Last Names: Sgwaza, Nkomedl’abantu, Sgwaca esagwac’ethafeni, Mlomula!

Meaning/Significance: The name Buleni is associated with kindness and dynamics.

Notable Bearers Of The Name: Dr. Thembeka Chumile Nondumiso ‘T.C.N’ Buleni, a health care practitioner that specializes in dentistry, and Nomusa Buleni, a nurse, are two notable people from this clan.

Zulu Clan Names That Starts With Letter C

10. Clan Name – Caluza

Possible Last Name: Mnguni

Meaning/Significance: Caluza is associated with love, charisma, and freedom.

Notable Bearers Of The Name: Notable people from this clan include: The SADTU’s provincial secretary in KwaZulu-Natal, Nomarashiya Caluza.

11. Clan Name – Cebekhulu

Possible Last Names: Nsele, Mafu, Nkunga, Nsele kaLindamkhonto! Nongalo, Mntungwa, Sothinyase! Linda kaMafu! Nina bakaMtoyi kaGobho! Mayinga kaNombedu; Oying’ izintaba zombili! Uying’ uMpehleya; wayinga noMaqhwakazi! Izintab’ ezinamancongo (amabizo) njengabantu! Intak’ ehlal’ umhlakuva wakhothama! Is’khov’ umahhehhe; singathi hhi, siyenanela! Senanel’ im’hlamb’ yamadod’ ingqubuzana!

Notable Bearers Of The Name: Wiseman Philani Cebekhulu, the CEO and Group MD of Cebekhulu Holdings, Zizamele Cebekhulu, the President of POPCRU, to mention but a few are some of the prominent people from this clan.

12. Clan Name – Cambi 

Possible Last Names: Mathaba, Mbuyazi

Meaning/Significance: Cambi is a name that inspires enthusiasm and independence.

Notable Bearers Of The Name: Some notable people from this clan include: late Inkosi Khayelihle Mathaba, who served as a member of the KZN Provincial House of Traditional Leaders and was a former IFP member of the provincial legislature.

13. Clan Name – Cele

Possible Last Names: Ndosi, Khumbuza, Dubandlela, Mlungisi, Magaya, Vico, Mshengu, Nzima, Mayane, Gugushe

Meaning/Significance: Cele is a name that inspires love, leadership, and fairness.

Notable Bearers Of The Name: Khumbulani Cele, who played the role of Shaka Zulu in the mini-series; Azania Dudu Cele, an African history researcher, to mention but a few, are some of the prominent people from this clan.

14. Clan Name – Chamane

Possible Last Names: Gcugcwa, Nzama, Wosiyane

Notable Bearers Of The Name: Cyril Nzama, a retired South Africa footballer who participated in FIFA 2020, Dr. Enock Vusumuzi Nzama, head of the KwaZulu Natal Provincial Education Department and Mathabiso Chamane, Director: Finance at the National Heritage Council are some of the notable people from this clan.

15. Clan Name – Chili

Possible Last Name: Mdunge

Meaning/Significance: Chili is a name that inspires power and humility, an attribute that is associated with the notable people from this clan.

16. Clan Name – Chiliza

Possible Last Names: Mdunge, Bhoyiya, Mdzakudza

Meaning/Significance: Chiliza is a Zulu clan name that inspires excitement and politeness.

17. Clan Name – Chagwe

Possible Last Names: Mshengu, Nzima, Mayane, Gugushe

Meaning/Significance: The name Chagwe is associated with so much energy. People with this name are also believed to have the natural inclination to help people.

18. Clan Name – Chonco

Possible Last Name: Gambushe

Meaning/Significance: Chonco is believed to be a name that evokes efficiency, cooperation, and fervor.

19. Clan Name – Chule

Possible Last Name: Nxele

Meaning/Significance: The clan name Chule is associated with wealth, authority, and being a stimulator.

20. Clan Name – Cibane

Possible Last Name: Shongololo

Meaning/Significance: People who bear the name Cibane are believed to be caregivers, investigators, and courageous.

Zulu Clan Names That Starts With Letter D

21. Clan Name – Dimba

Possible Last Names: Dukada, Fanisa, Fenya, Nkundlande

Meaning/Significance: Dimba is a Zulu clan name that evokes leadership, courage, and open-mindedness.

22. Clan Name – Dladla

Possible Last Names: Gadlela, Vezi, Mgabadeli, Mhlophe

Notable Bearers Of The Name: Prominent people from this clan include: Dr. Vezekile “Veve” Dladla, a Research Officer at Sugar Milling Research Institute; Pallance Dladla, a renowned South African actor; and Zandile Zeal Dladla, a famous radio personality.

23. Clan Name – Dlamini

Possible Last Names: Nkosi, Sibalukhulu, Mlangeni

Notable Bearers Of The Name: Late Govan Archibald Mvuyelwa Mbeki, an anti-apartheid activist and South African politician; Dr. Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma, the wife of former South African president Jacob Zuma. Dr. Nkosazana has served in the position of  South African Minister of Home Affairs, Foreign Affairs, Health, and former Chair of the African Union Commission. The popular Gospel and Jazz musician Swazi Dlamini is also from this clan.

Other Comments: The Dlamini clan is made up of many renowned people who have contributed to making the name of the clan famous in South Africa.

24. Clan Name – Dindi

Possible Last Names: Mhlongo, Mgabhi, Njomane

Meaning/Significance: The name Dindi is associated with people who are clever, great-minded, and strengthful.

25. Clan Name – Dube

Possible Last Names: Maqhama, Khushwayo, Nsizwakele, Shozi

Meaning/Significance: The name Dube is said to be associated with people who are smart and have a good understanding.

Notable Bearers Of The Name: Lucky Dube is not just one of the prominent people from this clan, he is also one of the most popular Reggae musicians and Rastafarian in Africa. Other prominent celebrities from the Dube clan include Desmond Dube, South African music artist and entertainer, and Lillian Dube, the Muvhango actress. ANC provincial legislature member in KwaZulu-Natal. Bishop Vusi Dube is also from this clan.

26. Clan Name – Duma

Possible Last Names: Ntenga, Mthombeni, Lwandle

Notable Bearers Of The Name: Ndleleni Moses Duma, ANC Northwest provincial secretary; award-winning South African actors and actresses like Mnqobi Duma and Ntando Duma.

Other Comments: The people of Duma trace their history to the great lake region of Africa and pride themselves in the fact that people from the clan have contributed in one way or another to the growth of the Zulu nation and South Africa.

27. Clan Name – Dumakude

Possible Last Name: Shange

Meaning/Significance: Dumakude is associated with successful and joyful people.

Notable Bearers Of The Name: Prominent people from this clan include: The Principal at Umlazi High School in Durban, Vusi Dumakude; the Co-founder and Managing Director of Tanguliza Services, Marina Dumakude, and songwriter and actress Thuli Daisy Dumakude.

Zulu Clan Names That Starts With Letter G

28. Clan Name – Gabela

Possible Last Names: Lindamkhonto, Mnungwa

Meaning/Significance: The Zulu clan name Gabela is known to inspire a warrior and clan spirit among its bearers.

29. Clan Name – Gama

Possible Last Names: Shabangu, Mbokane, Mdluli, Manyoni

Meaning/Significance: Gama is a name that is believed to be associated with meticulousness, integrity, and inventiveness.

30. Clan Name – Gamede

Possible Last Names: Mkholwa, Sebenzekhaya, Mbede

Meaning/Significance: Gamede is a Zulu clan name that attracts righteousness, decisiveness, and versatility.

31. Clan Name – Gasela

Possible Last Names: Gazu Sibiya

Meaning/Significance: The Zulu clan name Gasela attracts companionship, idealism, and confidence.

32. Clan Name – Gaxa

Possible Last Names: Gubevu, Nokhala, Msuthu

Meaning/Significance: Gaxa is a name that denotes loyalty, steadfastness, and liveliness. With numerology of 6, this name is usually attached to people who feel every emotion in an intense way.

33. Clan Name – Gazu

Possible Last Names: Sotobe, Qwabe

Meaning/Significance: Gazu is a unique name that inspires originality, directedness, and agreeableness.

34. Clan Name – Gcaba

Possible Last Names: Thembela, Nombela, Mbuso

Meaning/Significance: Gcaba is known to invoke persistence, gratitude, and spontaneity.

35. Clan Name – Gcabashe

Possible Last Names: Qwabe, Mnguni

Meaning/Significance: The name Gcabashe has numerology of number 1, which indicates that bearers of the name are natural leaders. This name is believed to attract ingenuity and honesty.

36. Clan Name – Gcumisa

Possible Last Names: Ngwazi, Gcwensa, Mzulwini, Ndimande

Notable Bearers Of The Name: One of the prominent people from this clan is Inkosi Swayimani Gcumisa, who served as Inkosi from October 3, 1894, until his death on September 15, 1934.

37. Clan Name – Gcwabaza

Possible Last Names: Thusi, Sishange, Mfene, Msuthu.

Notable Bearers Of The Name: Mr. Ndabakayise Erasmus Gcwabaza, an ANC member and the former Secretary of the SACP Pinetown zone.

38. Clan Name – Gina

Possible Last Names: Ndaba, Magadlela, Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ncama ngethusi, mageza ngobisi.

Zulu Clan Names That Starts With Letter H

39. Clan Name – Hadebe

Possible Last Names: Mthimkhulu, Bhungane

Notable Bearers Of The Name: Some of the notable people from this clan include: Edward Hadebe, a South African footballer; Monde Hadebe, a rugby union player, and Siyabonga Radebe, an entertainer.

40. Clan Name – Hlabisa

Possible Last Names: Ngotsha, Mdinwa, Songiya, Somfula

Meaning/Significance: Hlabisa is a Zulu name that means ‘to calm down’ in the English language. It is also the name of a settlement in KwaZulu-Natal.

41. Clan Name – Hlatshwayo

Possible Last Names: Mhayise, Mavuso, Swazi, Cebisa

Meaning/Significance: The name means ‘the stabbed one.’

Notable Bearers Of The Name: One of the notable people from this clan is Thulani Tyson Hlatshwayo, an Orlando Pirates FC defender.

42. Clan Name – Hlongwa

Possible Last Names: Gabhisa, Mtumaseli, Lange, Khawula, Gence

Notable Bearers Of The Name: Bavelile Gloria Hlongwa, South Africa’s Deputy Minister of Mineral Resources and Energy and a Member of the National Assembly, is one of the notable people from this clan.

43. Clan Name – Hlongwane

Possible Last Names: Ngwane, Sangweni, Zikhali

Meaning/Significance: The name Hlongwane is believed to attract happiness, and individuals who bear this name are said to be versatile, expressive, and idealistic.

Notable Bearers Of The Name: One of the notable people from this clan is Bongokuhle Hlongwane, a footballer who plays for the South African national team and Maritzburg United FC.

Zulu Clan Names That Starts With Letter J

44. Clan Name – Jali

Possible Last Names: Bhengu, Ngcolosi, Dlabazane, Ngwane

Notable Bearers Of The Name: Prominent people from this clan include the one-time Minister of Defence of South Africa, Fezile Bhengu. Reverend Nicholas Bhenkinkosi Heptworth Bhengu, the convener of the African Back to God Crusade from the Assemblies of God Church, is another prominent person.

45. Clan Name – Jama

Possible Last Names: Dlamini, Mzizi, Sijadu

Notable Bearers Of The Name: Thabo Mbeki, the anti-apartheid activist and the former president and vice president of South Africa, is from this clan. Also, the popular American rapper Doja Cat is from those clans.

46. Clan Name – Jiyane

Possible Last Names: Nkamzwayo, Mehloluhlaza, Ntsele

Notable Bearers Of The Name: Benny Niyane, a businessman, who was the former director and a shareholder at VR Laser System. Thamsanqua Jiyane, the Chief Executive Officer: Advanced Manufacturing at Transnet, to mention but a few, are some of the notable people from this clan.

47. Clan Name – Jiji

Notable Bearers Of The Name: Prominent persons from this group include John Tengo, a political activist and editor of the first South African Newspaper to be written in Xhosa; Professor Davidson Tengo, a South African educationalist and politician, who is the founder of the ‘All African Convention.’

Zulu Clan Names That Starts With Letter K

48. Clan Name – Khanyile

Possible Last Name: Ngwane

Notable Bearers Of The Name: Vusumuzi Philip Ngwane, the chairman and founding managing director of Thebe Investment Corporation, the oldest black economic company in South Africa, is one of the most prominent people from this clan. Also, Dr. Nokukhanya Khanyile, a digital-savvy medical doctor, is another prominent person from this clan.

49. Clan Name – Khathi

Possible Last Names: Nandisa, Mbende, Sotobe, Phakathwayo, Sibiya

Notable Bearers of The Name: The Khathi clan has produced a lot of prominent people like the popular DJ Tira and his wife. Junior Khathi, the son of DJ Tira, is also a prominent person from this clan.

50. Clan Name – Khwela

Notable Bearers of The Name: Sandile Khwela, a former HR executive at Aspen Pharmacare, Sandile Khwela, a midfielder at Maccabi FC Johannesburg, and Sbonelo Khwela. a canoeing champion, are some of the prominent people from this clan.

51. Clan Name – Khoza

Possible Last Names: Mlotshwa, Msuthu, Ndlandla

Notable Bearers Of The Name: Dudu’ Lady D’ Khoza, a renowned radio host and MTN Radio Award Winner. She is the founder of Lucky Dube Trust. Another noteworthy mention is Sthembiso ‘SK ‘Khoza, the popular South African actor famous for his role as Shaka in ‘The Queen.’ Abdul Khoza is another entertainer that comes from this clan. Other prominent people from this clan include Mbuso Khoza, Dr. Reuel Khoza, Dr. Makhosi Busisiwe Khoza, to mention but a few.

Other Comments: Khoza clan of the Zulu kingdom is also full of prominent people who are contributing to the growth of the Zulu kingdom and South Africa.

52. Clan Name – Khubisa

Possible Last Names: Nkomo, Ncube

Notable Bearers of The Name: Nhlanhlakayise Moses Khubisa, a renowned South African politician and the former Secretary-general of the National Freedom Party, is a prominent person from this clan.

53. Clan Name – Kunene

Notable Bearers of The Name: Prominent people from this clan include: Professor Mazisi Kunene, who related closely with some of the big names in the African National Congress like Oliver Tambo and Moses Mabhida. Ntandoyenkosi Kunene, Miss South Africa 2016, and Madala Kunene, a renowned musician, are other prominent people from this clan.

Zulu Clan Names That Starts With Letter L

54. Clan Name – Lamula

Possible Last Names: Zinyane, Mpangazitha, Bantwini, Mthonti, Mthembu, Lutholoni, Mdlenevu.

55. Clan Name – Langa

Possible Last Names: Sothole, Ngwane, Mcwayne

Notable Bearers of The Name: Pius Nkonzo Langa, a former Chief Justice of the Constitutional Court of South Africa, and Mandela Langa, a poet and story writer, are prominent people from this clan.

56. Clan Name – Lembede

Possible Last Name: Ndima

Notable Bearers of The Name: Anton Muziwakhe Lembede, one of the founding fathers of the African National Congress Youth League (ANCYL), and Busisana Lembede a lecturer at Wits University are some of the prominent people from this clan.

57. Clan Name –  Lukhele

Possible Last Names: Mdluli, Nzimande

Notable Bearers of The Name: Prominent people from the Lukhele clan are Thando Lamula, an international tax collector; Mnqobi Lamula, the founder of Syonco sound and event; and Mbhobozeni Lamula.

Zulu Clan Names That Starts With Letter M

58. Clan Name – Madela

Notable Bearers Of The Name: Bongiwe Madela, a gospel artist, and Zinhle Madela, an upcoming singer from Mandeni, are some of the prominent people from this clan.

59. Clan Name – Madlala

Possible Last Names: Mpumuza, Bhengu, Sishi, Khabalidaka, Nodlomo

Notable Bearers Of The Name:  South African Deputy Minister of Defense, who served from 1999 to 2004, Nozizwe Charlotte Madlala is one of the prominent people from this clan. The Madlala clan has produced other prominent people like Dr. Protas Madlala, an anti-apartheid fighter, and the Madlala brothers, a legendary music group.

60. Clan Name – Madondo

Possible Last Names: Mnguni, Mnquhe

Notable Bearers Of The Name: Prominent people from this clan include: Renowned South African journalist and writer Bongani Madondo; and Khulekani Madondo, a South African footballer who plays for Baroka FC.

61. Clan Name – Madonsela

Possible Last Names: Kunene, Mntimande

Notable Bearers Of The Name: This clan name has been borne by some Zulu people who are of notable mention, like Thulisile Nomkhosi Madonsela, an Advocate and Professor of Law, who assisted in drafting out the final constitution of the South African promulgate by Nelson Mandela. Another prominent individual from the Madonsela clan is Sipjo Madonsela, the Chief Executive Officer of the Engineering Council of South Africa (ECSA).

62. Clan Name – Mafuleka

Possible Last Names: Ndinisa, Mbhobho kaBikwayo, Masibekela, Mlaba, Mazalankosi azala uDlambula azala uLubelo, Mzomba, Ndlela zinomswani njengezendlovu, nina eningawudli uNogwaja, Mageza ngobisi abanye begeza ngodaka, Mtima, Thuliswayo, Ngwane, Bhejelibomvu!!!

63. Clan Name – Magubane

Possible Last Names: Thole, Nkomose, Sothole, Ndlandla

Notable Bearers Of The Name: Peter Mahubane, a renowned photographer who has worked for ‘Drum’ magazine, is one of the most prominent people from this clan.

64. Clan Name – Mahlobo

Possible Last Names: Sokhela, Nzuza

Notable Bearers Of The Name: David Mahlobo, the Deputy Minister of Human Settlement, Water, and Sanitation, is one of the most prominent persons from the Mahlobo clan.

65. Clan Name – Majola

Possible Last Names: Macingwane, Mchunu

Notable Bearers of The Name: Some of the prominent people from this clan include: Bryan Majola, a psychiatrist and a lecturer at the Department of Psychiatry, at the University of Witwatersrand. The Deputy Minister of Trade and Industry, Zachariah Mojola, is another renowned person who is of the Mojola tribe, as well as Vusumuzi Majola, a choreographer who has worked in the popular TV series Rhythm City.

66. Clan Name – Majozi

Possible Last Names:  Mnqamu, Gwanyana, Mbhulangwe

Notable Bearers of The Name: Prominent people from this clan include: Thokozani Majozi, a professor in the Department of Chemical Engineering at the University of Pretoria; Edmund Majozi, the Director of Temi Construction; Mxolosi Mgingqeni Majozi, also known as Zulu Boy, a South African music artist; and Thobeka Majozi, a famous Instagram celebrity.

67. Clan Name – Makhanya

Possible Last Names: Duze, Mnguni, Yeyeye

Notable Bearers Of The Name: Joseph Makhanya, a South African footballer who plays as a midfielder for Moroka Swallows FC; Leonard Makhanya, a Swaziland boxer; and Mondli Makhanya, a journalist and the editor-in-chief to City Press, are all prominent people from this clan.

68. Clan Name – Makhaye

Possible Last Names: Shombela, Mdeke, Nyawokhulu

Notable Bearers Of The Name: Prominent people from this clam include the KwaZulu Natal MEC for Local Government Housing and Traditional Affairs, Dumisani Makhaye, and Ms. Mandisa Makhaye, a lecturer at the Department of Criminal Justice in the University of Zululand.

69. Clan Name – Makhathini

Possible Last Name: Mncwabe

Notable Bearers of The Name: Some of the prominent people from this clan are: Nduduzo Makhathini, a South African jazz musician, and Elijah Mkhathini, a boxer.

70. Clan Name – Makhaza

Possible Last Names: Luvuno, Sokhela

Notable Bearers of The Name: Zama Mkhaza of Strategic Brand Communication and Wilmot Makhaza, the managing director of Phodozo Medical, are prominent people from this clan.

71. Clan Name – Makhoba

Possible Last Names: Sengwayo, Ncwane

Notable Bearers of The Name: David Makhoba, a regional court magistrate, and Mondli Makhoba, a South African actor, who has played in popular TV series like Generations, are prominent people from this clan.

72. Clan Name – Makhunga

Possible Last Name: Phethela

Notable Bearers of The Name: Some prominent people from the Makhunga clan include: Sipho Makhuga, the Human Resources Manager at Grindrod; Sphelele Makhunga, a model; and Andile Caleb Makhunga, the co-founder of Rolfo South Africa.

73. Clan Name – Manyoni

Possible Last Names: Mlotshwa Manzi: Nonkululeko, Qomazitha, Nyokayebululu, Njinji

Other comments: Manyoni is also the name of a town in Tanzania

74. Clan Name – Mathebela

Possible Last Names: Nsele, Lindamkhonto, Mthembu, Sodiza, Ntongadli

75. Clan Name – Mbamali

Possible Last Names: Mveni, Thobeni, Nhlanhlampofu Mbambo Goba, Magoza, Mdunge

76. Clan Name – Mbuyisa

Possible Last Names: Mlotshwa, Sikhunyana, Mbuyazi, Mbonambi, Dube

Meaning/Significance: The name Mbuyisa is believed to be associated with people who have an open spirit and easily get along with others.

77. Clan Name – Mhlongo

Possible Last Names: Njomane, Langeni, Makhedama, Khuyameni Dladla, Gadlela

Meaning/Significance: People who answer Mhlongo are said to be optimistic, expressive, and they find it easy to persuade others.

Notable Bearers of The Name: One of the notable persons from this clan is South African actor, media personality, and choreographer, Somizi Mhlongo.

Zulu Clan Names That Starts With Letter N

78. Clan Name – Ndlovu

Possible Last Names: Gatsheni, Boyabenyathi

Notable Bearers Of The Name: Some of such people include Regina Mary Ndlovu, a renowned motivational speaker, singer, artist, and the founder of Dynamite Dynamic Explosion; Sandile Ronald Ndlovu, a footballer; Sipho Charles Ndlovu, a music artist and a host of others. This list will not be complete without mentioning Duma ka Ndlovu, a film producer, poet, journalist, and the founder of Word Of Mouth Productions.

Other Comments: When the Zulu nation is mentioned, you cannot keep the clan of Ndlovu out of their success story because of some of the prominent people from this clan that has made efforts in bringing the name of this clan to the forefront.

79. Clan Name – Ngcobo

Possible Last Names: Mavela, Fuze, Mapholoba, Mbili

Notable Bearers Of The Name: Ngcobo is another prominent clan in the Zulu kingdom. It is a name that has been borne by renowned individuals who, by their works, have put the clan name at a pace of prestige. Some of the actors, actresses, and entertainers from this clan include Bheki Ngcobo, Shiyani Ngcobo, James Ngcobo, Thulani Ngcobo, etc. Jabulani Ngcobo, a renowned author and forex trader, is also from this clan and the SA Cargo Services CEO, Themba Ngcobo.

80. Clan Name – Ngiba/Ngidi 

Possible Last Names: Mlungwana, Zikhungwini, Hlomuka, Bophela, Dlokwe, lwendlovu, Mlalazi, kaNoxhaka Mnguni Khuzwayo

81. Clan Name – Ngwenya

Possible Last Name: Mtimande

Notable Bearers Of The Name: Prominent people from this clan include: Sipho Psyfo Ngwenya, famous for being a former presenter of YoTV and actor; Dumisani Ngwenya, prominent footballer; Sipho Ngwenya, a politician; Takudzwa Ngwenya, a rugby player; Godfrey Ngwenya, a military commander; Mbali Ka Ngwenya, an actress; and a host of others.

82. Clan Name – Nzimande

Possible Last Names: Mphephethwa, Mdluli, Mdlobhiya, Mangcamane

Other Comments: 3000 people have been recorded to bear the name Nzimande

Zulu Clan Names That Starts With Letter P

83. Clan Name – Phakathi

Possible Last Names: Mncwango, Sigagu, Juqula

Meaning/Significance: Phakathi is a Zulu name that means ‘within or between.’

Notable Bearers Of The Name:  One of the prominent people from this clan is BI  Phakathi, also known as South Africa’s secret Santa, who advocates for individuals to find their purpose and gives gifts to the needy.

84. Clan Name – Phoswa

Possible Last Names: Nyoni, Gengeshe

Notable Bearers Of The Name: Wendy Phoswa, a senior lecturer of Physiology and Anatomy at the University of South Africa, is one of the most prominent people from this clan.

85. Clan Name – Phungula

Possible Last Name: Mdlovu

Notable Bearers Of The Name: Simphiwe Phungula, a law lecturer at the University of KwaZulu-Natal, is a prominent person from the Phungula clan.

Zulu Clan Names That Starts With Letter Q

86. Clan Name – Qwabe

Possible Last Name: Gumede

Notable Bearers of The Name: One of the most prominent persons from the Qwave Clan is Ntozoko Qwabe, a Rhodes Scholar who was one of the founders of the ‘Rhodes Must Fall’ campaign, which took place at the University of  Oxford.

Zulu Clan Names That Starts With Letter S

87. Clan Name – Sangweni

Possible Last Names: Hlongwane, Ngwane, Zikhal

Notable Bearers Of The Name: Renowned people from this clan include: Siyabonga Sangweni, a South African footballer, and Thamsanqa Sangweni, a footballer who plays for Chippa United FC.

88. Clan Name – Shabalala

Possible Last Name: Mshengu

Notable Bearers Of The Name: Late Legendary music artist Joseph Shabalala, who founded the music group Ladysmith Black Mambazo, of which he was the director, is a prominent person from the Shabalala clan.

89. Clan Name – Shozi

Possible Last Name: Mthiya

Notable Bearers Of The Name: Jessica Monalanga Shozi, a TV personality, actress, and radio DJ, who has been featured in series like MTV Shuga and Rhythm City, is one of the prominent persons from the Shozi clan.

90. Clan Name – Sokhulu

Possible Last Name: Mthiyane

Notable Bearers Of The Name: Linda Sokhulu, who received a nomination for the award of best actress at the 10th Africa Movie Academy Awards in 2014, is one of the most renowned persons in this clan.

Zulu Clan Names That Starts With Letter T

91. Clan Name – Thabethe

Possible Last Name: Mangede

Notable Bearers Of The Name: Thando Thabethe, the beautiful and talented South African actress, is one of the prominent people from this clan.

92. Clan Name – Thango

Possible Last Names: Sibaya, Jiyane

Meaning/Significance: Thango is a Zulu name that means ‘protector.’

93. Clan Name – Thembekwayo

Possible Last Names: Mhlabandlovu, Mtimande, Dlamane, Masina

94. Clan Name – Thwala

Possible Last Names: Mnyamande, Nyembe, Motha

Notable Bearers Of The Name: Siyabonga Thwala, the handsome South African actor, who has exceptional acting talent, is from this clan.

95. Clan Name – Thusi

Possible Last Names: Sishange, Dlebenkomo, Mlotshwa, Mfene

Notable Bearers Of The Name: Pearl Thusi, the renowned South African model, actress, and TV personality, is one of the prominent people from this clan.

Zulu Clan Names That Starts With Letter W

96. Clan Name – Wanda

Possible Last Names: Mathetha, Mphankomo

Other Comments: According to Wikipedia, Wanda is a female name of Polish origin

97. Clan Name – Wela

Possible Last Name: Yeye

98. Clan Name – Weza

Possible Last Names: Mthalane Kweyama, Mnembe

Other Comments: Weza is also the name of a settlement in KwaZulu-Natal

Zulu Clan Names That Starts With Letter V

99. Clan Name – Vilakazi

Possible Last Names: Mphephethwa, Jili, Binda

Notable Bearers Of The Name: The Mamelodi Sundowns FC player, Sibusiso Vilakazi, is one of the most prominent persons from this clan.

100. Clan Name – Vumase

Possible Last Names: Sikhumbane, Mfumu

Other Comments: Vumase is the 222,049th most popular name in the world.

101. Clan Name – Vumisa

Possible Last Name: Nkala

Meaning/Significance: People with this name are believed to achieve their goals only through hard work.

102. Clan Name – Vundla

Possible Last Name: Gigaba

Notable Bearers Of The Name: Peter Vundla, the founder of the first black-owned advertising agency, is one of the renowned people from this clan.

Zulu Clan Names That Starts With Letter X

103. Clan Name – Xhakaza

Possible Last Names: Bhengu, Nondela

Notable Bearers Of The Name: Prominent people from this clan include: Nkosindiphile Xhakaza, a member of the City Council, City of Ekurhuleni Metropolitan Municipality, and Yandiswa Xhalaza, an educationalist.

104. Clan Name – Ximba

Possible Last Names: Mlaba, Nondlela, Msuthu, Thusi

Notable Bearers Of The Name: Vusi Ximba, the late South African songwriter, comedian, and musician, is a renowned person from the Ximba clan

105. Clan Name – Xulu

Possible Last Names: Makhathini, Gxabhashe, Sonkophe, Jiba

Notable Bearers Of The Name: Siyanda Xulu, a professional football player, who plays for the South Africa national team, is a prominent person from the Xulu clan.

Zulu Clan Names That Starts With Letter Y

106. Clan Name – Yengwa

Possible Last Names: Gwamanda, Sondini

Meaning/Significance: This name is believed to attract creativity and friendliness

107. Clan Name – Yeni

Possible Last Names: Shibase, Zondi

Zulu Clan Names That Starts With Letter Z

108. Clan Name – Zama

Possible Last Names: Dingila, Nombhoco, Gcugcwa, Wosiyane

109. Clan Name – Zibani

Possible Last Names: Zikhonjwa, Nontanda

110. Clan Name – Zikhali

Possible Last Names: Sangwani, Hlongwane, Ngwane

111. Clan Name – Zincume

Possible Last Names: Mhlongo, Njomane

112. Clan Name – Zindela

Possible Last Names: Malinga, Mlotshwa, Shazi, Cebekhulu

113. Clan Name – Zungu

Possible Last Name: Manzini

Notable Bearers Of The Name: One of the most prominent persons from the Zungu clan is Sandile Zungu, a businessman and president of the Black Business Council and founder of Zico. Other prominent people include Zinzile Zungu, an actress, voice artist, and presenter who is famous for presenting at SABC3; Bongani Zungu, a footballer who plays for Amiens SC and the South African national team. The gospel artist Thinah Zungu is also from this clan.

114. Clan Name – Zwane

Possible Last Names: Mangethe! Zikode ka Ndabansele ka Linda Mkhonto

Notable Bearers Of The Name: Prominent people from this clan include Rita Zwane, the founder of Imbizo Sishanyama – Busy Corner; Smiso Zwane, a rapper; Themba Zwane, a footballer who plays for the South Africa national team and Mamelodi Sundowns FC; Stephina Zwane, the co-founder of Aza TV and a film director.

Was this article helpful?
  • Was this article helpful?
  • Yes
  • No
Romeo Ndlovu
Romeo Ndlovu
Romeo's secret talent is taking the ordinary and making it extraordinary content. At work, he is thinking about how best to provide the most unique, original content that provides utmost satisfaction to the user. Away from work, he is a football addict who loves to catch up on his favorite pastimes

Recommended

Featured Today

Related Stories

error: Content is protected !!